Les entitats invisibles

Societat
Ribes compta amb 113 associacions i 3 fundacions legalment constituïdes

La riquesa i diversitat de la societat civil ribetana no és un tòpic a tenor del cens d’entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. O sí. En aquest registre públic i oficial hi trobem inventariades 116 entitats adscrites al nostre poble. Altra cosa és si darrere aquestes personalitats jurídiques hi ha col·lectius que presten algun servei a la comunitat o si, simplement, el cens oficial és un calaix polsós amb projectes que han pres forma legal però que a la pràctica són inexistents.

No és el cas de les tres fundacions que encapçalen el cens: tant la fundació de l’Hospital del Redós, com la de Sant Camil tenen una funció social clara i tangible. Així mateix, la fundació Inform, que dóna personalitat jurídica a projectes com el Sefed, també té una clara utilitat instrumental. Altra cosa són les “associacions”. En aquest cas la llista conté tal gamma de col·lectius que un s’ha de treure el barret respectuosament i gratar-se la closca amb preocupació.

Si ens centrem en l’àmbit cultural, a banda de les tres entitats que tenen una existència evident en la vida social del poble (Centre Parroquial, Ger i Xulius) o en l’organització de determinades activitats puntuals (Grup de Caramelles de Joves i Casats, Comissió de Veïns de Puigmoltó, Penya Ribes – entitat esportiva i cultural, Col·lectiu Fotogràfic Margalló ), ens trobem amb entitats ben curioses: així, Ribes compta amb una Associació Ribes Cultura Catalana (ARCC) que va néixer l’any 2002 i de la qual poca cosa sabem llevat de la seva vocació cultural. També hem de mencionar en aquest apartat l’associació Cor Ribes 2001 (COR 2001) que té carta de naturales jurídica des de l’any 1992 i que en el seus orígens remots acollia persones amb sensibilitats culturals pròximes al PSC. De fet, l’entitat va néixer poc després de la primera victòria del PSC a les municipals. Nogensmenys, ningú s’hauria de sorprendre de l’existència legal de l’Ateneu Ribetà. Ara bé, no es tracta pas de la mítica entitat de començament del segle XX que va acollir l’herbari de Mossèn Andreu Malgà i una llegendària biblioteca. Contràriament l’Ateneu Ribetà amb personalitat jurídica pròpia, és una entitat nascuda l’any 1999, a pocs dies de les eleccions municipals. No podem confirmar si la seu era al mateix local que en aquell moment era el campament general de Convergència i Unió. Del grau de vitalitat d’aquestes associacions, de la naturalesa dels seus objectius i de l’eficàcia de les seves accions bo seria que els seus impulsors en fessin cinc cèntims.

Encara en l’àmbit cultural Ribes acull associacions ben curioses com l’Associació Cultural Esgarrapa Pistes (2001), l’Associació Equilibrio y Armonia (1999), l’associació astronòmica Astroseti (2002) o el Centre d’Estudis per al Carib (2001). D’altra banda, el registre dóna com a vigents associacions que van portar a terme determinades activitats ja fa anys, però que en l’actualitat reposen el son dels justos -o si més no, això sembla-. És el cas del Cine Club Cova Negra (1993) o la Colla Ribetana d’Amics de l’Scalextric (1995). Així mateix, també existeix jurídicament l’associació Comoves subtitulada “Esbarjo, cultura i esport” que va néixer l’any 1999 i de la qual recordem alguns actes a l’Avinguda del Carç.

Abordarem, més endavant les entitats de caràcter solidari, cívic, veïnal, gremial, comercial o professional com el Centro de Agricultures Obreros. Hi trobarem, també, perles valuosíssimes. De fet, podeu fer-ho vosaltres mateixos.