Reformen Caritas a l’arxiprestat del Garraf

Societat
S’estableixen col·laboracions entre Ribes i les Roquetes.

Tal com va avançar el Full Parroquial fa uns mesos, Caritas ha introduït alguns canvis. La publicació comarcal L’església al Garraf informa de les reunions del consell arxiprestal d’aquesta organització no governamental en les quals han començat a assistir dues representants de Ribes. La mateixa publicació informa de la incorporació d’una nova treballadora social i s’estableixen com a objectius primordials la continuïtat del projecte Inserció Garraf en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball, la problemàtica de falta d’aliments per distribuir en algunes Parròquies, la conveniència de signar convenis amb els ajuntaments i la possible col·laboració entre Ribes (amb poques necessitats) i les Roquetes (amb més necessitats). Fins al moment no ha transcendit com quedarà organitzada Caritas Diocesana de Barcelona després de la segregació de la Diòcesi, tenint en compte que es tracta d’una organització amb un prestigi incontestable.