Visions polítiques de Ribes

Opinió
Quin dels escrits polítics de “L’Ajuntament Informa” fa un diagnòstic més encertat de la situació del poble?

Fa pocs dies que ha sortit L’Ajuntament Informa. Com és habitual, presenta un escrit de cadascun dels grups polítics municipals. S’hi tracten temes d’actualitat i s’hi fan reflexions sobre el model de poble, els seus problemes i les seves perspectives de futur. El Cancell proposa als seus lectors que opinin sobre els escrits polítics d’aquest últim butlletí municipal. No es tracta de saber quin és el millor partit o a qui votarien si hi hagués eleccions. Només es tracta d’apuntar quin fa un diagnòstic més encertat de la situació de Ribes agafant com a referència els escrits de L’Ajuntament Informa del mes de maig de 2004.