No es pot menysprear l’experiència

Opinió
Si el voluntariat social de Ribes se sent tractat a cops de peu, un canvi d’interlocutor sembla raonable.

S’imaginen vostès que la consellera de Benestar Social de la Generalitat decidís que l’Administració ha de prestar el servei d’Educació en el lleure i desautoritzés la feina de la Fundació Pere Tarrés o dels Esplais Catalans? S’imaginen la Generalitat posant en nòmina a centenars de persones per prestar un servei que ja ofereixen voluntaris sobradament preparats? Sortosament això no passa pel cap d’una consellera, però es veu que sí que passa pel cap del regidor de Formació de Ribes a tenor del que expliquen els monitors dels esplais ribetans.

Sobre l’oferta d’educació en el lleure a Ribes es poden dir moltes coses, però no es poden insinuar deficiències en la tasca voluntària de persones conscients i formades: menystenir el treball dels esplais del Ger i dels Xulius en el camp del lleure és impropi d’un regidor, revela un desconeixement grandiós del poble i una falta absoluta de formes.

Per les formes han cessat consellers en cap. Potser valdria la pena que algú es plantegés el cessament d’aquest regidor o, com a mínim, la retirada de les competències en matèria de lleure i educació. Al cap i a la fi l’educació són formes.

No se li escapa a ningú que la demanda d’activitats de lleure a Ribes és creixent i que l’Ajuntament ha d’actuar per donar-hi cobertura. El que revolta és que no s’aprofiti el savoir faire acumulat per organitzacions amb reconeguda solvència, que coneixen millor que ningú la feina, els nens i l’entorn social on l’han de desenvolupar.

En definitiva, és lamentable que en l’era de la gestió del coneixement hi hagi qui deixi perdre tants anys d’experiència i bones pràctiques i obri camí a la improvisació remunerada en una matèria que exigeix tanta responsabilitat com el lleure estiuenc dels nostres fills.

El Cancell