Dediquen un dia a Nicaragua

Cultura
El Grup Missional Voluntari de la Parròquia prepara actes entorn del seu projecte de cooperació.

El projecte Rama – Nicaragua, impulsat des del Grup Missional Voluntari de la Parròquia de Ribes serà el protagonista dels actes que es portaran a terme el diumenge dia 2 de maig a la plaça Marcer. Entre les 11 i les 20 h, s’exposaran les característiques de la tasca solidària que porta a terme aquest col·lectiu i es mostraran diversos aspectes de la vida quotidiana i cultural nicaragüenca. Segons informa el web del projecte, es poden fer aportacions econòmiques al següent compte de Caixa Penedès: 2081 0063 51 0000017219.