Els esplais ribetans se senten menyspreats

política
L’actitud barroera del regidor de Formació davant el problema dels casals d’estiu indigna el voluntariat social del poble

Els monitors dels esplais dels Xulius i del Ger no cessen en la seva protesta contra l’actitud del regidor de Formació. Tal com vam explicar, Veyn va portar a terme un estudi per coneixer la demanda de lleure de les famílies ribetanes amb l’objectiu d’organitzar un casal d’estiu municipal prescindint de la reconeguda experiència educativa i de voluntariat d’esplais com els Xulius i el Ger. L’actitud poc conciliadora envers aquests col·lectius que va mostrar en una reunió va acabar de desencadenar un conflicte les conseqüències del qual són difícils de predir. De moment els dos esplais amb més nens del municipi han difós un manifest en el qual exposen els seus plantejaments.
El text del manifest és el següent:

NO AL MENYSPREU A LES ENTITATS

Al poble de Ribes. Davant la proposta de la regidoria de formació, en la creació d’un casal d’estiu gestionat per una empresa privada,

Manifestem

La manca de diàleg per part de l’equip de govern (PCS-PSOE) al no tenir en compte als esplais de Ribes en aquesta proposta i el menyspreu demostrat pel regidor de formació en la reunió mantignuda amb les entitats, i la falta de respecte cap a aquestes.

No és el mateix un grup de persones que treballa dins una entitat social de Ribes, que educa amb uns valors socials i culturals, que un grup de persones l’objectiu dels quals és obtenir uns rèdits econòmics i parteixen inicialment d’una desconeixença mútua, tant vers els infants com en el si del grup de persones que hi treballin.

L’oposició a la mercantilització del lleure, amb un clar interès de no deixar l’educació en mans d’interessos mercantils. Per a nosaltres l’educació en el lleure no és el mateix que un model de cangur: té un projecte educatiu propi, que es basa en valors.

El rebuig cap a models de casal d’estiu com a “pàrking” d’infants.

Demanem:

Que darrera d’un casal d’estiu hi hagi una entitat sense ànim de lucre.

Un canvi d’actitud vers les entitats del municipi, potenciant així el teixit associatiu ribetà i facilitar a aquestes tots els recursos necessaris.

Que no es sollevin les activitats d’estiu ja existents i que se n’ofereixin de complementàries, si es creu necessari.

Per tot això demanem la retirada de la proposta.

Els Xulius – Centre Social Ribetà

Ger, entitat cultural i esportiva