S’acosta la festa de la Divina Pastora

Cultura
Avui comença una novena dedicada a aquesta devoció.

La festa de la Mare del Diví Pastor vindrà precedida per una novena segons explica el Full Parroquial. La pregària tindrà lloc cada dia a l’església parroquial després del rés del rosari. La festa de la Divina Pastora és una celebració molt vinculada a les “monges” del carrer Nou. Aquesta comunitat va arribar a Ribes a la darreria del segle XIX i en un primer moment es va establir al carrer Major 13, és a dir, a la casa que avui dia és propietat dels Xulius. Posteriorment, la comunitat es va construir un col·legi a la cantonada dels carrers Nou i Balmes. Era un edifici gran equipat amb aules, capella i un gran pati. Als anys 70 del segle XX va ser enderrocat per construir l’actual bloc de pisos. A partir d’aquestes obres l’escola va quedar reduïda als baixos i el pati de l’edifici i va prendre la denominació d’Escola MASSO. Encara s’hi conserva la imatge de la Divina Pastora, que és objecte de veneració. Al llarg de la història la Festa de la Divina Pastora a Ribes s’ha celebrat de diverses maneres adés religioses, adés populars. Durant molts anys va ser una data de referència en què es trobaven exalumnes d’una escola que des de fa anys presta serveis com a llar d’infants. D’altara banda la Parròquia també anuncia que el dia 2 de maig a la plaça Marcer hi haurà una jornada de solidaritat amb Nicaragua.