Surten dues publicacions municipals

Comunicació
Són l’Ajuntament Informa i un programa de Carnaval.

S’han repartit dues publicacions per les cases de Ribes: L’Ajuntament Informa i un programa dels actes culturals de Carnaval. L’Ajuntament Informa arriba al número 12. La majoria de temes que tracta fan referència, com és habitual, a l’activitat municipal. En primer lloc es destaca l’Espai Blau, al qual també dediquen l’anunci de la contraportada. A continuació s’informa del futur de Solers, dels pisos de lloguer de promoció pública, del supermercat que hi haurà als Colls i d’altres activitats la majoria de les quals són d’impuls municipal. També es dediquen dues pàgines al Fòrum de les Cultures, que és una mena d’exposició amb debats i actes culturals que es fa a Barcelona entre Sant Jordi i la Mercè; el nostre poble hi contribuirà amb una trobada de mediadors. El fullet també inclou una entrevista a la puntaire Carme Marcer Bolet de cal Cubano i informació sobre dues donacions per a Puerto Cabezas. L’Ajuntament Informa inclou també un resum del pressupost i els espais dels partits polítics. D’altra banda, el programa de Carnaval informa dels actes organitzats pel Ger, els Xulius, la SCP Escudella i Joguines i les AMPA.