Els reptes d’un poble

Opinió
Quin creieu que és el principal repte que té plantejat Ribes?

En un moment de creixement com l’actual, es plantegen molts dubtes i s’obren moltes inquietuds sobre el futur de la comunitat. Quins són els principals reptes que té plantejats el nostre poble? Obrim novament l’espai de participació de El Cancell perquè expresseu la vostra opinió. El discurs polític ha posat sobre la taula un munt de temes, alguns amb especial encarnissament. S’ajusten al que pensa la ciutadania? El principal problema és la relació amb les Roquetes? La seguretat ciutadana ha arribat a un punt insostenible? Hi ha altres prioritats? Quin és el relleu real del problema de l’habitatge? La dissort del comerç ribetà converteix la dinamització econòmica en un problema principal? L’oferta d’oci i cultural és de balneari? El civisme ciutadà és un repte? Ho és el medi ambient (des de l’entorn natural fins al soroll)? El trànsit és veritablement caòtic? Els serveis públics són deficitaris? El creixement ens porta a la perdició? L’acollida de la immigració pot ser dramàtica? Digueu-hi la vostra!