Fan falta 8 municipals

Societat
L’Ajuntament convoca un concurs oposició lliure per cobrir places de policies locals i un de restringit per ascendir a caporal.

La plantilla de la policia local s’incrementarà ben aviat amb 8 policies. Ahir van sortir publicades al DOGC les bases del concurs oposició lliure que ha convocat l’Ajuntament. Les persones interessades tenen vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació al DOGC per presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Al mateix diari oficial l’Ajuntament ha ofert dues places de caporal pel sistema de promoció interna.