Segregació a la vista

política
Els canvis polítics a la Generalitat poden obrir la porta a la segregació.

La sortida de CiU del Govern de la Generalitat podria liquidar un dels dogmes més sòlids de la política territorial dels últims 24 anys: que les segregacions són pecat. És de suposar que l’accés al poder del PSC, d’ERC i d’ICV servirà per atendre moltes demandes que han estat aparcades durant lustres o, com a mínim, servirà per replantejar-les. Sigui com sigui, les relacions Ribes – Roquetes entren en una nova etapa. Tant si es decideix d’avançar cap a la segregació com aprofundir en la figura de l’EMD, convidrà posar fites i aquesta és una qüestió delicada. Caldrà ser summament respectuós amb la voluntat dels habitants de nuclis com Vilanoveta o el Carç a l’hora d’adscriure’ls al nou municipi o manternir-los a Ribes. Al Nord-oest, es farà necessari avaluar si el límit del nou municipi coincidirà amb la variant o la carretera, és a dir, si la zona denominada “Rambla de Garraf” romandrà a Ribes o també passarà a les Roquetes. A nivell comarcal, caldrà plantejar-se si Vilanova i la Geltrú haurà de cedir les zones més pròximes, entre Solicrup i la Politècnica, al terme naixent, especialment quan hi ha continuïtat urbana. Seran aquestes, ben segur, qüestions que faran parlar. Des d’ara, convé que els ciutadans coneguin les possibilitats ben dibuixades sobre un mapa.