Poc moviment electoral

política
A penes algunes banderoles guarneixen els carrers.

Encara no s’aprecia moviment electoral. Només algun partit polític ha començat a penjar banderoles als fanals. Contrasta la passió que posen els polítics del poble en les eleccions locals amb la que gasten quan hi ha convocatòries autonòmiques o estatals, per no parlar de les europees.