T’estafen parlant del rector

Successos
Segons el Full Parroquial, ja han enredat quatre persones.

Un desconegut intenta substreure diners per telèfon apel·lant la seva coneixença del rector i d’altra gent del seu entorn. L’intent d’estafa, que va ser donada a conèixer ahir al Full Parroquial, ha afectat diverses persones. Segons el Full “Cal posar atenció a les trucades del tèlèfon perquè hi ha un noi que després de preguntar a uns i altres els noms de persones diferents, truca i es presenta com la persona més coneguda. Diu que coneix a mn. Jesús i dóna referències i noms d’altres persones de la Parròquia a qui diu conèixer molt bé. A continuació demana des d emolt lluny una ajuda per sortir-se d’una situació difícil en què es troba i poguer retornar a Sitges (on viu). Demana 70, 80, 100 E.”. A fi d’evitar riscos, la Parròquia es mostra taxativa: “És sols una estafa, no en feu cas”. Segons la mateixa font, han estat enganyades persones de Ribes, dels Camils i de la Geltrú.