Ribes presenta un nivell alt en algunes habilitats

Societat
La situació de Ribes és similar a la de la resta de la comarca, tot i que cada poble té comportaments específics.

En el cas de Ribes, no sembla que sigui la nova immigració la principal causa de la frenada en la capacitat d’entendre el català ja que el creixement en el nombre d’habitants que ha fet el municipi ha estat marcat per una arribada de persones procedents de la resta de Catalunya, molt més alta que l’arribada de persones procedents de l’Estat i l’estranger, segons fonts del mateix Idescat. Pel que fa a la resta de la comarca, el resultat és similar al de Ribes:

%
l’entén
el parla
l’escriu
el llegeix 
no l’entén
2001
94,97
75,33
74,69
50,72
5,03
1996
95,73
74,05
71,45
43,76
4,27

Calculat per El Cancell sobre dades de la font: Institut d’Estadística de Catalunya

Una altra perspectiva interessant sobre la situació de la llengua ens la dóna la comparació de la situació del català a Ribes l’any 2001 amb la de la resta de poblacions de la comarca:

2001
l’entén
el parla
l’escriu
el llegeix
no l’entén
Canyelles
97,33
80
77,2
50,88
2,66
Cubelles
94,78
71,52
71,56
45,92
5,21
Olivella
95,06
72,99
69,81
45,76
4,93
Sant Pere de Ribes
94,33
73,61
73,49
50,23
5,66
Sitges
95,36
78,41
77,79
50,85
4,63
Vilanova i la Geltrú
95,02
75,31
74,5
51,65
4,97
Garraf
94,97
75,32
74,68
50,72
5,02

Calculat per El Cancell sobre dades de la font: Institut d’Estadística de Catalunya