La reculada no és espectacular

Societat
Tot i l’aturada en la comprensió, creix el nombre de gent que el parla, el llegeix i l’escriu.

En percentatge, s’ha passat del 94.51 de l’any 1996 al 94.33 de l’any 2001. Si bé la diferència és de dècimes, revela que el procés de recuperació de la llengua a Ribes i les Roquetes es va aturar entre el quadrienni 1996 – 2001. En aquest sentit, la xifra de 1996 ja mostrava un ralentiment respecte del període 1981-1991 en què l’increment de les persones que passaven a entendre la llengua pròpia de Catalunya va ser sostingut i vertiginós (els requadres de color carabassa de la taula següent mostren el moment de creixement de la comprensió del català). Pel que fa a la capacitat de parlar, el principal creixement va tenir lloc entre els anys 1991 i 1996 (els quadres rosa de la taula següent reflecteixen aquest període). Si bé l’increment ha estat menor entre 1996 i 2001, ha estat en aquest últim any quan s’ha assolit un nivell més alt. Pel que fa a les habilitats que requereixen un aprenentatge escolar, és a dir llegir i escriure en català, el creixement ha tingut lloc a partir de 1992, l’any en què va sortir la primera generació de persones que havien fet tot l’ensenyament en català. El punt més alt pel que fa a aquestes dues habilitats coincideix amb l’any 2001.

%
l’entén
el parla
l’escriu
el llegeix
no l’entén
2001
94,33
73,61
73,49
50,23
5,66
1996
94,51
68,1
60,6
39,63
5,48
1991
90,52
58,38
55,59
31,18
9,47
1986
83,18
52,31
51,77
27,16
16,71
1981
70,35
 
 
 
29,64

Calculat per El Cancell sobre dades de la font: Institut d’Estadística de Catalunya

Si bé és cert que hi ha hagut una reculada en l’increment de la capacitat d’entendre el català al municipi, s’ha de destacar que aquesta reculada ha estat menor que la que ha patit el conjunt del país, una reculada que ha estat atribuïda per la premsa a factors com la nova immigració i que queda reflectida en la taula següent:

%
l’entén
el parla 
l’escriu 
el llegeix 
no l’entén
2001
94,48
74,5
74,36
49,77
5,52
1996
94,97
75,3
72,35
45,84
5,03

Calculat per El Cancell sobre dades de la font: Institut d’Estadística de Catalunya