El català recula a Ribes i les Roquetes

Societat
La baixa del nostre municipi repercuteix en el conjunt del Garraf i

El coneixement del català ha reculat a Ribes i les Roquetes en els últims 4 anys. La informació es pot consultar al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya coincidint amb la presentació pública del cens lingüístic del 2001, que ha tingut un gran ressò a la premsa d’abast general. Concretament el nombre de persones que no entenen el català al municipi ha augmentat de 270 des de l’últim cens, tal com revela aquesta taula que mostra l’evolució en nombres absoluts dels últims 20 anys:

 
l’entén
el parla
l’escriu
el llegeix
no l’entén
població
2001
21.213
16.552
16.525
11.295
1.273
22.486
1996
17.283
12.454
11.083
7.248
1.003
18.286
1991
12.043
7.768
7.396
4.149
1.261
13.304
1986
9.443
5.939
5.877
3.084
1.898
11352
1981
7109
 
 
 
2995
10104

Font:Dades consultables al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya  (2001, 1996, 1991, 1986 i 1981)