Estudien el risc de desbordament de la riera

Medi natural
Analitzen les diferències en el risc d’inundació entre la zona de can Puig – Font d’Obra i la zona de can Coll.

El web del Barcelona Field Studies Centre exposa un treball de camp entorn del risc de desbordament de la riera de Ribes a l’alçada del nostre poble. Concretament, l’estudi compara el risc d’inundació a la zona de can Puig – Font d’Obra, situada al nord del nucli urbà, amb la zona situada al sud. La metodologia emprada se centra, entre d’altres factors, en l’anàlisi de les marques que la riera ha deixat al llarg dels anys en les característiques timbes que la volten. De la proposta, que és molt completa només hi ha uns aparts lliurement accessibles, entre els quals es compta un recull de fotografies. El Barcelona Field Studies Centre es dedica a organitzar treballs de camp geogràfics adreçats a centres anglesos, com els que es mostren en aquesta presentació. D’altra banda, les previsions meteorològiques per als pròxims mesos, condicionades per l’alta temperatura del mar, fan preveure una tardor amb baixades espectaculars de la riera.