Perill d’incendi i ozó a sac

Medi natural
Els indicadors ecològics al Penedès – Garraf són alarmants.

La Diputació de Barcelona, des del dia 8 d’agost, desaconsella l’accés a les seves zones protegides incloent-hi els parcs del Garraf i del Foix atès l’alt perill d’incendi que hi ha. D’altra banda, segons informa avui mateix El Periódico, el nivell de contaminació per ozó al Penedès Garraf és excepcionalment elevat i se situa entre els més alts del país. El risc d’incendi al Garraf és avui extrem segons la Generalitat de Catalunya.