Les intencions de les misses tindran hora

Cultura
Caldrà precisar en quina de les celebracions es demana la pregària.

Les persones que tenen un familiar difunt i volen encarregar-li misses o volen dedicar una missa a una intenció especial, poden sol·licitar-ho a la rectoria. Fins a l’actualitat, les intencions es feien per a un dia determinat. La Parròquia informa que, a partir d’ara, els interessats hauran de precisar en quina de les misses que es fan durant el dia s’ha de pregar per la intenció proposada. A Ribes, des de fa molts anys, les intencions de misses es publiquen setmanalment al Full Parroquial de manera que tothom pot saber per a qui es prega en qualsevol celebració.