Signen un conveni per unificar antenes

Medi natural
El Consell Comarcal impulsa un acord que recull propostes anteriors.

Els ajuntaments de Ribes i Canyelles, el consell comarcal i la Universitat Politècnica han signat un conveni per estudiar la possibilitat d’unificar totes les antenes de comunicacions que hi ha al Montgròs en una torre única. Especialistes de la UPC seran els responsables d’avaluar la viabilitat tècnica d’una reforma que afectaria totes les televisions generalistes i locals, les emissores locals i diverses xarxes telemàtiques de comunicacions. Com s’ha dit repetidament, la unificació de les antenes del Montgròs és una de les maries de la política ribetana; se’n parla tot sovint i , a més, ha estat objecte de debat al Parlament de Catalunya. En aquest sentit suggerim la lectura de les pàgines 4 i 5 d’aquest diari de sessions(PDF). S’hi debat una proposta no de Llei sobre la unificació de les antenes del Montgròs. Hi intervenen els diputats Fernández Deu (PP), Esteve Orriols (CiU), Assumpta Baig (PSC) i Bargalló Valls (ERC). Crida l’atenció la bonica metàfora d’inspiració simbolista “bosc d’antenes”. També crida l’atenció la dificultat que els senyors diputats tenen per sentir-se entre ells. Resulta ociós de suggerir que poden traslladar alguna de les torres de comunicacions del Montgròs a l’interior del Parlament quan vulguin.