Les eleccions dels eslògans reciclats

política
UM9 comparteix eslògan amb un sindicat i el PSC en recicla un del PP de Vilanova.

Les dues principals forces que concorren a les eleccions fan servir eslògans que tenen o han tingut altres usos. Així, el Partit dels Socialistes ha optat pel mateix eslògan que va fer servir el PP a les últimes eleccions municipals de Vilanova, tal com es pot comprovar al caixé del Google, que conserva una notícia de El Sol Blau de 1999. Per la seva banda, UM9 comparteix l’eslògan “Si vols color, mou-te” amb els anuncis a la premsa de la Federació de Treballadors de Catalunya, organització sindical amb certa implantació a l’anomenat “cinturó roig” de Barcelona i vinculada als corrents llibertaris i d’autonomia obrera.