L’Ajuntament estampa un DVD

Comunicació
Un vídeo turístic i un altre de promoció econòmica són l’eix del producte.

Ha sortit un DVD sobre el municipi, que ha editat l’Ajuntament. L’objectiu del treball és donar a conèixer les potencialitats de Ribes i les Roquetes amb finalitats turístiques i de promoció econòmica. Segons l’Ajuntament, en l’apartat turístic s’incideix en aspectes com la tradició, la modernitat, l’entorn i la cultura. Pel que fa a la promoció econòmica s’expliquen les zones de desenvolupament que preveu el Pla General, entre les quals hi ha el Parc Tecnològic. En aquest cas l’objectiu és atreure agents econòmics que hi inverteixin. El DVD és promocional, però la bona acollida ha provocat que els impulsors es plantegin de vendre’n al públic.