Ribes perd les agrupacions d’electors

política
Totes les forces que han anunciat que es presentaran corresponen a partits polítics legalment constituïts.

L’article 187 de la Llei orgànica 5/1985 de règim electoral és taxatiu: si una agrupació d’electors vol concórrer a les eleccions en un municipi de més de 10.000 habitants ha de presentar 500 firmes. Recollir-les costa. De fet, al cens del Ministeri de l’Interior hi ha centenars de partits polítics que s’han constituït legalment només per presentar-se a les eleccions municipals sense haver de passar aquest mal tràngol. Les agrupacions d’electors són una autèntica alternativa al sistema de partits, però necessiten tenir un gran arrelament per no haver de desesperar-se en la cerca de suports previs, cosa que als primers anys de la democràcia podien fer alegrement. A Ribes totes les forces que han anunciat que es presentaran a les eleccions són, legalment, partits polítics. Òbviament ho són el PSC i el PP. També ho són Convergència i Unió tant si es presenten junts com si ho fan separats com si, finalment, no es presenten. Així mateix, el PLIM de l’exconvergent i exrepublicà Josep M. Boix també és un partit polític constituït el dia 7 de juliol de 2002, pocs dies després que Boix fos expulsat de Convergència. UM9 també va constituir el seu partit polític el dia 31 de març de 1995, dos mesos abans de les eleccions que van tornar l’alcaldia a Xavier Garriga. Enguany UM9 es presenta acompanyada per altres partits: Esquerra Republicana de Catalunya i, segurament, Iniciativa per Catalunya.