Les agrupacions perdudes

política
El començament de la democràcia va afavorir la presència de moltes agrupacions d’electors.

En l’actual període democràtic, les agrupacions d’electors que han arribat a presentar candidatura han tingut desigual fortuna: Unitat Municipal 9 va ser una agrupació d’electors que va governar el municipi en diverses ocasions. La candidatura número 1, que només va concórrer a les primeres eleccions, va obtenir 2 representants; després va desaparèixer. La candidatura número 11 va concórrer només a les primeres eleccions, va obtenir un sol regidor i més tard va constituir el gruix de Convergència en els pocs anys que aquest partit va tenir certa implantació social al municipi. La candidatura número 18, liderada per Domènec Fonoll, va concórrer a les eleccions de 1983 i va obtenir tres regidors; més tard va crear un partit comarcal a mida, Nou Horitzó, junt amb el sitgetà Lluís Marcé. També va presentar-se en una ocasió la candidatura “Independientes Ribes – Roquetes” constituïda per persones pròximes a l’antiga Agrupació d’Agricultors Obrers. Va ser la reacció a la construcció del Centre Cultural El Local en els terrenys que el règim franquista havia incautat a aquesta societat. Es van presentar a les eleccions de 1983 i van ser l’única agrupació d’electors ribetana que no va arribar a obtenir representació.