Sant Valentí, una festa que no es perd

Cultura
Els enamorats reparteixen la seva celebració entre l’antiga festa d’avui i una festa més recent, Sant Jordi.

Avui és Sant Valentí, la tradicional festa dels enamorats. La celebració arrenca de la festa romana del valentinatge, en honor a la deesa Juno, protectora de la maternitat i de la parella. Cristianitzada va esdevenir la celebració de Sant Valentí, sacerdot cristià que casava els enamorats contra la voluntat de les autoritats, raó per la qual fou martiritzat. Es tracta d’una festa antiquíssima que s’associa amb el gaudi de l’amor i del sexe i, doncs, forma part de les festes d’hivern en què és ben tradicional que es trenquin les regles morals i socials. En aquest sentit es relaciona amb Santa Agnès (21 de gener), que és la festa de les dones; també, amb el Carnestoltes. Si bé la tendència generalitzada a Catalunya és celebrar la festa dels enamorats per Sant Jordi, a Ribes cada cop se celebra més Sant Valentí. En podem troba testimonis als aparadors més selectes de la nostra localitat. A diferència de Tots Sants, el consumisme ens condueix, en el cas de Sant Valentí, a les nostres arrels més ancestrals, amb perdó del patró de Catalunya.