El 2003 Ribes creixerà com mai

Societat
La consultora Grupo i, especialitzada en mercat del sòl, assenyala Ribes, Vilafranca i Sant Cugat com els pobles que més creixeran.

Segons l’informe sobre el preu del sòl de Grupo I, Ribes es troba entre els tres pobles amb més expectativa de creixement de Catalunya per a l’any 2003. Vilafranca i Sant Cugat comparteixen amb el nostre municipi aquest dubtós privilegi. La informació, un resum de la qual també es pot consultar a la publicació econòmica Cinco días d’ahir, revela que aquest creixement és previsible atenent tant els indicadors urbanístics (disponibilitat de sòl) com demogràfics. Segons les mateixes fonts, el preu d’obra nova al Garraf ha passat d’un 16,8% d’increment entre 2001 i 2002 a un 7,9% ( 7% a Ribes). Continua essent un increment molt fort, però segons sembla és feble si es compara amb el centre de Barcelona, raó per la qual Ribes, Vilafranca i Sant Cugat esdevindran enormement atractius. A pesar de l’expectativa de creixement, les últimes dades demogràfiques demostren que hi ha un important contingent de ribetans que abandonen el poble, possiblement a causa de la dificultat per accedir a un pis. El fenomen, que a Ribes és nou, s’ha convertit en un motiu d’alarma social en poblacions que fa temps que el pateixen, com Sitges. De confirmar-se la tendència es demostraria que el creixement no comporta, necessàriament, un millor accés a l’habitatge sinó la implantació d’una dinàmica urbana de migració entre pobles/barris al voltant de Barcelona, condicionada pel mercat.