Ribes té el saldo migratori més alt del Garraf

Societat
La gent que va venir a viure a Ribes l’any 2000 procedien en un 82,8% de Catalunya, en un 6,8% de la resta d’Espanya i en un 10,25% de l’estranger.

El saldo migratori de Ribes, és a dir, la diferència entre persones que arriben i persones que marxen és, segons l’Anuari 2003 de “La Caixa” el més elevat del Garraf: 675. Al conjunt de la comarca aquest saldo arriba a 2.474. Ribes es troba per davant de Vilanova que, amb molta més població, té un saldo de 508. Tot i això, s’ha de tenir present que Ribes també ha tingut emigració, és a dir, gent que ha marxat a viure fora del poble. Han estat més de 700 persones. Pel que fa als que hi han vingut a viure, 1.293 són catalans, 107 espanyols i 160 estrangers -aquesta dada, evidentment, se cenyeix als que han arribat complint tots els tràmits-. En el cas dels estrangers Ribes i les Roquetes és el municipi que n’acull més: 160, que són el 55,7% de tots els que consten al conjunt del Garraf. Pel que fa a la totalitat de la immigració procedent de Catalunya mateix al Garraf durant l’any 2000, va ser de 5.204 persones. Segons algunes fonts durant l’any 2002 només van arribar a unes 3.000 persones, és a dir, una quantitat sensiblement inferior. Tot i això les dades sobre immigració tenen un problema important: no tenen en compte la immigració estrangera que no ha seguit tots els tràmits ni la immigració procedent de l’àrea estrictament metropolitana que no s’ha arribat a empadronar.