Ribes i les Roquetes són la màquina poblacional del Garraf

Societat
La distribució de la població activa destaca Ribes sobre la resta de la comarca amb una perspectiva de futur esplèndida.

La població de Ribes i les Roquetes situada entre 16 i 64 anys és molt superior a la resta de manera que per cada persona que no treballa n’hi ha quasi dues que treballen. Aquesta relació es reflecteix a l’anuari 2003 de “La Caixa” en l’anomenat “Índex d’estructura de la població amb edat potencialment activa” que en el cas de Ribes arriba al 151,6%. La mitjana de la comarca del Garraf és de 124,2% i al conjunt de Catalunya no arriba al 125,4%. També en aquest aspecte Ribes es destaca sobre la resta de municipis del Garraf ja que el que s’hi apropa més és Vilanova amb un índex del 130,5%. Aquesta dada, que podria ser interpretada negativament (molts treballadors avui són molts jubilats demà) es confirma com a positiv si mirem un altre índex que és el que relaciona les persones entre 15 i 24 anys -és a dir la mà d’obra nova, acabada d’estrenar- amb les que tenen entre 55 i 64 anys, que ja entreveuen la jubilació. En aquest cas Ribes trenca tots el cànons: l’índex és del 195%, és a dir, hi ha quasi dos joves treballant per cada treballador que s’acosta a la jubilació. Al conjunt de la comarca la relació és del 139,4% i si arriba tan amunt és per Ribes i les Roquetes ja que la segona més ben posicionada, Vilanova, tot just frega el 152%. En el conjunt de Catalunya aquesta relació és del 136%.