Els polítics polemitzen per l’EMD

política
L’anomenada “autonomia de les Roquetes” capitalitza el debat polític i apunta una pèrdua de pes politic del nucli de Ribes.

Com deixava entreveure Joan Garriga, president d’UM9, a la premsa comarcal fa una quinzena, un dels cavalls de batalla polítics dels pròxims dies serà la possible sol·licitud d’una Entitat Municipal Descentralitzada per a les Roquetes. Existeix un cert consens entre l’oposició a l’hora d’enfrontar-se a aquest projecte que comportaria una situació insòlita: el nucli més poblat del municipi tindria un òrgan de gestió propi, que deixaria Ribes en una clara situació d’inferioritat (nucli petit i sense “autonomia”). A ningú se li escapa, d’altra banda, que si es mantenen els mateixos resultats electorals en resultarà que els socialistes governaran al conjunt del municipi i, a més, dominaran un òrgan amb capacitat de gestió propi de les Roquetes. En tot plegat s’ha de tenir present que les EMD existents són per a nuclis petits que tenen un cap de municipi molt gran, tal com vam explicar en aquest article. Tampoc no s’han d’oblidar, per tenir perspectiva, els sorprenents canvis d’actitud de les forces polítiques del municipi en aquesta matèria, tal com explicàvem en aquest altre article.