Ribes és el poble més jove del Garraf

Societat
La piràmide de població del Garraf és inversa a la del conjunt del país: els joves i les criatures hi tenen el pes principal.

Les previsions tòpiques que assenyalen un envelliment brutal de la població no es compleixen a la comarca, especialment a Ribes i les Roquetes. A tenor de les dades de l’anuari 2003 de “La Caixa”, res fa pensar que s’hagin de complir, tampoc, en els propers anys. L’any 2001 a Ribes i les Roquetes hi havia 3.651 criatures sobre una població de 21.976 persones. Aquesta dada comporta que l’índex d’infantesa arribi al 17’3%. La mitjana d’infantesa al Garraf és del 14,3% i a Vilanova, que és la població que el té més elevat després de Ribes, a penes s’arriba al 14,%. Al conjunt de Catalunya és del 13,6%. L’índex de joventut també és el més elevat del Garraf: se situa al 24,5% quan la mitjana de la comarca és el 22, 6%. Només Olivella s’hi acosta amb un 23,3% de joves. Contrastant amb això, l’índex d’envelliment és del 51,5%, és a dir, per cada 2 criatures només hi ha 1 vell. En aquest sentit la mitjana del conjunt del Garraf és quasi bé el doble: 94%; gairebé hi ha un 1 vell per cada criatura. A Sitges és on hi ha, proporcionalment, més vells: l’índex d’envelliment arriba al 119,3%. Res comparat amb el conjunt de Catalunya on l’índex és de 127,4%, és a dir, molts més vells que criatures. L’edat mitjana dels ribetans també és la més baixa del Garraf, 34,5 anys. Sobre aquesta última dada en plana, però, una de negativa: Ribes i les Roquetes és el poble del Garraf amb menys esperança de vida mentre que Sitges és la que la té més alta.