Els ribetans creixen i es multipliquen

Societat
L’Anuari 2003 de la Caixa revela que la població de Ribes i les Roquetes es caracteritza per la seva joventut i fecunditat, situades entre les més alt

Segons l’Anuari 2003 de “La Caixa”, els ribetans estan ben decidits a tenir criatures i, fins i tot, a tenir-ne moltes: l’any 1998 en naixien 267, xifra absoluta que només supera Vilanova. El creixement vegetatiu de Ribes en el mateix any és espectacular: 5,6%. Aquest creixement en el cas de Vilanova va ser de 0 (és a dir, en van morir tants com en van néixer). Al conjunt de Catalunya aquest creixement va ser del 0,2% i al conjunt d’Espanya va ser negatiu! En aquest sentit la taxa de fecunditat dels ribetans, és a dir, la relació entre dones amb capacitat de tenir fills i el nombre real de fills és altíssima: 44,6%. La mitjana del Garraf -que ja és alta- a penes arriba al 36%. A Sitges baixa fins al 24%. Al conjunt de Catalunya és del 36,9%: quasi 8 punts per sota de Ribes. Pel que fa a la taxa de natalitat, és a dir, la quantitat de naixements sobre el conjunt de la població, els ribetans i roquetencs també són els més sobrats del Garraf: arriben al 12,7% quan la mitjana de la comarca és de 10. Gent de vida, criatures a la vista i les administracions que dubten si hi han de fer noves escoles. Que vagin dubtant.