Els Camils tornen a anar plens

Societat
La situació és pròxima al col·lapse segons la premsa d’abast general.

El grau d’afluència de malalts als Camils pot conduir aquest hospital a la saturació segons expliquen diversos rotatius d’àmbit general i comarcal. La situació ha portat que diversos sectors vilanovins reclamin la necessitat d’obrir places a Sant Antoni i replantejar l’actual vertebració sanitària de la comarca.