Perilla la construcció de l’escola nova

Societat
La realització del projecte, adjudicada el 21 de novembre de 2001, encara no s’ha portat a terme.

La realització del projecte del nou edifici de l’escola Riera de Ribes, que es va adjudicar per part de la Generalitat el 21 de novembre de 2001, sembla que no s’ha realitzat. En aquest moment els responsables de la Generalitat estan valorant les diferents possibilitats per intentar encaminar el procés de construcció de la nova escola. Tota la comunitat educativa de l’escola i l’Ajuntament valoren com a molt negativa la situació que es crea i de nefasta i ridícula la gestió de la Generalitat que 13 mesos després de l’adjudicació, s’adona que no s’ha realitzat el projecte. El compromís de la Generalitat és que el setembre de 2004 s’iniciarà l’activitat de l’escola al nou edifici que s’ha de construir al terrenys de Can Coll. La situació que s’ha creat ara exigeix una ràpida reacció de les administracions per poder-hi arribar. Val la pena recordar la difícil situació en què es troba l’escolarització al nucli de Ribes: aules amb nombre d’alumnes que superen el màxim legal, falta d’espais, imminència d’una sisena línia i, de moment, falta de disponibilitat d’espais definitius per a la quarta i la cinquena, els espais municipals de la masia de Can Puig cedits a la Generalitat des de fa més de vint anys, etc. L’AMPA esta valorant en aquests moments diferents accions de pressió i de protesta davant la nefasta situació creada.