UM9 critica les actituds de l’alcalde al ple

política
La crispació preelectoral aflora al butlletí municipal.

L’espai de què disposa l’oposició al butlletí municipal comença a reflectir la proximitat de les eleccions. Mentre que els socialistes destaquen punts de la seva obra de govern, UM9 fa un clar atac a les actituds que considera poc democràtiques de l’alcalde. En l’escrit d’aquesta formació es descriu el detall d’una trifulca sobre qüestions de Cultura i es dóna el qualificatiu de “mafiosa” a una frase pronunciada per Blanco. En contrast Convergència i Unió opta per un discurs de to institucional que aprofundeix en conceptes com el Pla estratègic i els Fòrums temàtics; finalment apunta alguns dels reptes que, a l’entendre del partit de Giménez, té plantejat el municipi. El PP fa una defensa a ultrança de la polèmica llei d’hisendes locals (que suprimeix l’IAE) i acaba afirmant que “no es lo mismo predicar que dar trigo”. Segons els dirigents populars, el que fan ells és repartir blat. Finalment, el Grup Mixt tracta alguns problemes concrets: la falta de policia local, els canvis en l’empresa que ha de fer la piscina, una reclamació sobre els aiguats i la campanya de desratització.