La superiora del Redós se’n va

Societat
Una missa solemne per acomiadar la responsable de la residència.

Aquest migdia la missa de l’Hospital del Redós ha estat especial ja que la germana Alfonsa, superiora de la comunitat, se’n va. La substituirà la germana Isabel, que ja fa temps que és a Ribes. En la missa ha actuat la coral ribetana Canti qui Pugui. El Redós de Sant Josep i Sant Pere, que ben aviat celebrarà el seu centenari, ha estat tradicionalment dedicat a l’acolliment de gent gran. N’han tingut cura les Germanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes). La gestió de la institució és a càrrec d’un Patronat format per particulars i represenants de la Parròquia i l’Ajuntament. L’edifi on es troba ubicat, notable obra de l’arquitecte Font i Gumà, és un dels principals exponents del modernisme a Ribes.