Comença la catequesi

Societat
Els dos primers cursos s’orienten a la primera comunió.

Els dies 14 i 15 d’octubre s’enceta l’activitat de catequesi a la Parròquia per als alumnes de primer i segon respectivament. Segon és el curs que correspon a la Primera Comunió. Per als altres cursos l’activitat començarà aviat. El catequista es posarà en contacte amb els interessats, segons informa el Full Parroquial.