La Parròquia celebra Sant Cristòfol

Cultura

La tradicional benedicció de vehicles de Sant Cristòfol serà dissabte, 13, a les 21h a la plaça de l’Església segons informa el Full. Les persones interessades a rebre la benedicció hauran d’entrar pels llocs que oportunament indicarà la guàrdia urbana. Habitualment es reparteix una branca d’espígol i un medalló del sant a tots els assistents.