La 9 reivindica topònims històrics

Opinió

Segons informa la premsa comarcal, la 9 proposa que el complex que es vol construir a les piscines es digui “Bosc de Plaça”. Aquesta denominació de la zona que integren el camp de futbol, les pistes de tennis i poliesportives i les piscines correspon al topònim de l’antiga bosquina que cobria la partida. És un topònim que, d’altra banda, El Cancell ha usat en tot moment. La instauració de denominacions neutres del tipus “Espai Blau” atempta contra els referents d’una comunitat que durant centúries ha batejat cada indret amb topònims plens de vida i història i, sovint, suggerents. Els topònims tradicionals són referents necessaris d’una comunitat que es transforma sense perdre les arrels.