Les “maries” de la política ribetana

Opinió

L’agrupament d’antenes al Montgròs és una qüestió que els polítics posen sobre la taula de tant en tant sense que fins ara se n’hagin sortit. Junt amb la rehabilitació de Sota-Ribes, l’arranjament del Local dels Pagesos o la millora en la neteja viària és una de les “maries” de la política local. A Ribes hi estem acostumats a aquestes “maries”. La imminent arribada d’aigua bona -la que teníem era salmorra- va ser una “maria” que els polítics van manejar sense donar-hi solució durant més de vint anys . La mateixa renovació del Pla General -des de l’intent fallit de 1990 fins a l’aprovació definitiva en 2001- va ser una “maria”de la qual es va parlar amb intermitències en un decenni. Que el Partit Popular faci seva una “maria” tan emblemàtica com l’agrupament d’antenes al Montgròs és tot un signe de soca-relisme i ribetania. Ben aviat els populars ja parlaran de la més famosa de les “maries” d’aquest poble: la solució definitiva al contenciós Ribes-Roquetes.