Viacrucis amb solera

Societat

Els viacrucis i les processons a Ribes van tenir moments de gran concurrència durant els anys 50 del segle XX, època en què es feia una pública ostentació de la religiositat. Junt amb el Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors, que encara surten, hi figuraven altres passos com el de la Veracreu, que portaven encaputxats. La Veracreu contenia els símbols de la passió: la creu, el sudari, el-gall-que-canta, els claus, la llança… Amb els anys 70 aquests actes van perdre molta concurrència. A primers vuitanta el viacrucis va arribar a la més petita expressió i sovint es reduïa a un tomb a la plaça de l’Església. Va ser a la segona meitat dels anys vuitanta i sobretot als 90 del segle vint quan va tornar a créixer l’assistència assolint i superant la gernació que antigament l’havia caracteritzat. El via-crucis més popular avui dia és el del Divendres Sant.