L’Ajuntament cobrarà als seus parcers

Economia

S’ha signat un conveni entre els parcers de les vinyes municipals i els pagesos que les treballen segons el qual un sisè de la collita anirà per l’Ajuntament, que es compromet a reinvertir-lo en millores dels camins agrícoles i altres inversions relacionades amb la pagesia. Des que l’Ajuntament havia passat a ser propietària de terrenys de vinya fins a l’actualitat hi ha hagut un important període d’indefinició en el tema de la part que els pagesos havien de pagar a l’Ajuntament. El compromís dóna garanties de futur a l’agricultura ribetana i regularitza la situació anòmala de les terres del Comú.