La construcció de nou habitatge s’alenteix

Economia

L’activitat frenètica que ha caracteritzat el sector de la construcció en els últims anys comença a tocar sostre segons es desprèn de dades del Departament de Política Territorial de la Generalitat (PTOP). En el conjunt del Garraf, la quantitat d’obres de nou habitatge iniciades durant el primer semestre de l’any s’havia reduït en un 42,38% respecte del mateix període de l’any anterior. S’ha de tenir present que l’any 2000 ja havia baixat un 7,6% respecte del 1999. L’any 2000, al conjunt del Garraf es va iniciar la construcció de 2.807 cases noves i se’n van acabar 1.571. En el primer semestre del 2001 s’han iniciat només 825 cases noves. Si tenim present que el segon semestre inclou els períodes vacacionals d’estiu i nadal, difícilment es podrà assolir el mateix nombre de l’any anterior, ja que suposaria duplicar el que s’ha fet en els primers sis mesos. A Ribes la tendència és més moderada: en el primer semestre de l’any s’han iniciat 113 cases d’obra nova i se n’han acabat 178. En tot l’any anterior se n’havien començat 383 i se n’havien acabat 347. A part de qüestions conjunturals i macroeconòmiques, segons els constructors, un dels principals problemes que hi ha és la falta de sòl urbanitzable si es vol atendre la demanda d’habitatge existent. Aquesta opinió contrasta amb el fet que en els anys que més s’ha construït és justament quan més s’ha incrementat aquesta demanada, alhora que el creixement suposava importants canvis en la qualitat de vida que el municipi havia tingut fins al moment i els primers casos de trasllats de població de Sitges i Ribes cap a les Roquetes i Vilanova justament a causa de les carències d’habitatge.