La població immigrada a Ribes i les Roquetes és majoritàriament europea

Societat

Segons dades de l’any 1998 fetes públiques per l’Instituto Nacional de Estadística, la majoria d’estrangers residents a Ribes són d’origen europeu. Concretament, la població nascuda fora de l’estat que residia a Ribes legalment ara fa dos anys era de 659 persones, és a dir, un 3.2% del total (20.213). D’aquests, la major part eren de procedència europea (351) seguits dels de procedència africana (184) i americana respectivament. L’índex ribetà d’estrangers sense problemes de papers era superior al vilanoví (1,4%) i molt inferior al sitgetà (6,4%). En el cas de Vilanova la principal procedència dels estrangers era l’Àfrica mentre que a Sitges hi ha una gran majora d’estrangers de procedència europea. El nombre d’immigrats reals procedents d’Àfrica i Amèrica és, òbviament, molt superior al que reflecteix aquesta estadística. Ribes compta amb el col·lectiu Baula, que dóna suport pràctic als immigrants amb problemes. També hi ha un grup de persones vinculades a Sos Racisme que organitzen festes multiculturals i activitats de sensibilització.