Es publiquen normes per als donants de roba

Societat

El Full Parroquial d’avui suggereix als donants de roba per als pobres que les peces siguin netes, sense estrips i confeccionades. Sovint, a la finestreta de la rectoria, s’hi troba roba bruta o estripada que no és d’utilitat per a persones que no tenen rentadora ni màquina de cosir i que evidentment no poden fer-se els vestits ells mateixos. Cal distingir entre roba per reciclar, que és recollida per empreses especialitzades, i roba per reutilitzar que és la que es recull a la finestreta de la rectoria i es dona als pobres. D’altra banda, al mateix Full s’informa de l’estat de les obres al cementiri.