Inquietud la presència massiva de mosquits en algunes zones

Medi natural

Diversos veïns de la zona compresa entre els carrers Nou, Marañon, Major i Lluís Companys han denunciat a El Cancell les molèsties que els provoquen els mosquits que, segons diuen, apareixen cada vespre en aquesta zona. La plaga, de la qual no existeixen antecedents al barri, pot ser deguda a diversos factors. Segons les autoritats sanitàries, la presència d’aigua embassada o residual pot afavorir la proliferació d’aquest insecte. Tot i que l’acabament de l’estiu fa preveure una ràpida solució del problema, a l’entendre dels veïns les molèsties que han tingut en els últims mesos han estat importants.