Vilaweb tindrà edició a Ribes

Comunicació

La cooperativa Comedia i Ontek han anunciat la pròxima aparició de la versió ribetana de Vilaweb. En les darreres setmanes ja hi havia hagut importants canvis al lloc spribes.net, dels mateixos propietaris, que havia millorat la seva imatge gràfica i s’havia dedicat monogràficament a la festa major de Ribes en comptes d’acollir el web de l’Acir i UM9 com feia fins no fa gaires mesos.