L’informe Roca qüestiona de nou la vertebració del municipi

política

La publicació de l’informe Roca en què se suggereix l’agregació de les Roquetes a Vilanova ha provocat tota mena de reaccions. Hi ha posicions a favor i en contra tant a les Roquetes com a Ribes. Així, a les Roquetes hi ha qui afirma que és un menyspreu a la personalitat de poble que ha adquirit aquest nucli en els últims anys mentre que d’altres creuen que seria ajustar l’administració a la realitat del carrer. A Ribes hi ha qui ho veu com una segregació sense perdre terme mentre que d’altres se solidaritzen amb el sentiment de poble dels Roquetencs. Els socialistes creuen encara en el model d’un únic municipi amb dos nuclis i advoquen per una unitat muncipal descentralitzada a les Roquetes mentre que Unitat Municipal 9 ha qüestionat públicament els posicionaments unitaristes que sempre l’havien caracteritzada. Alguns dels seus dirigents insinuen que si les Roquetes se segregués hauria de rebre terme de Ribes però també de Vilanova.